"Recumbent Woman"
Oil on canvas
30" x 40"
2005

<< previous <       > next >>

Portfolio