"Three Figures"
Graphite on paper
24" x 20"
2008

<< previous <       > next >>

Portfolio