"Recumbent Tree"
Oil on canvas
20" x 24"
2006

<< previous <       > next >>

Portfolio