"Newtonville Station 1"
Oil on canvas
11" x 14"
2002

<< previous <       > next >>

Portfolio