"Newtonville Station 2"
Oil on canvas
14" x 11"
2003

<< previous <       > next >>

Portfolio