"In Tuscany"
Silver print
6.5" x 7.5"
1985

<< previous <       > next >>

Portfolio