"Altered Tree (view two)"
Accordion book, wrapped
11.5" x 4.5" x 1"
2002

[previous]   [next]

Portfolio